ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΠΛΟΚ

Παρασκευή, 23 Μαΐου 2014

Agaricus campestris

Τουρκοβούνια 01/12/2007 Αθήνα

To Agaricus campestris (Αγαρικό το πεδινό) είναι φαγώσιμο και νόστιμο μανιτάρι. Καρποφορεί σχεδόν όλο τον χρόνο, κυρίως όμως από Μάρτιο έως Νοέμβριο. Από το γένος του προέρχονται και τα πιο κοινά καλλιεργήσιμα μανιτάρι.

Λαυρεωτική, 09/12/2007

Τουρκοβούνια 01/12/2007 Αθήνα

Δεν υπάρχουν σχόλια: