ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΠΛΟΚ

Δευτέρα, 13 Ιουνίου 2011

Aythya nyroca βαλτόπαπια

Σχινιάς 03/01/2014

Η βαλτόπαπια περιλαμβάνεται στο «Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας» (2009) με τον χαρακτηρισμό τρωτό. Ο συνολικός πληθυσμός της βαλτόπαπιας στην Ελλάδα υπολογίζεται σε 130 - 250 ζευγάρια. Οι περισσότερες αναπαράγονται στον Αμβρακικό κόλπο (50 - 80 ζευγάρια).

Σχινιάς 05/06/2011
Σάββατο, 11 Ιουνίου 2011

Στα Ύδατα της Στυγός

Χελμός 05/06/2011 Chelmos
photo (c) Yiannis Kofinas Γιάννης Κοφινάς

Όπως αναφέρει η ελληνική μυθολογία πίσω απ΄αυτόν τον καταρράκτη του Χελμού ήταν η είσοδος για τον Κάτω Κόσμο.