ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΠΛΟΚ

Τετάρτη, 4 Σεπτεμβρίου 2013

Calidris pugnax (Philomachus pugnax) μαχητής

Σχινιάς 19/04/2013

Ο Φιλόμαχος ο μαχητής Calidris pugnax (Linnaeus, 1758)είναι περαστικός από την Ελλάδα από Φεβρουάριο-Μάρτιο ερχόμενος από την Αφρική και από από Αύγουστο-Οκτώβριο ερχόμενος από τα βόρεια. Διαχειμάζει στη Αφρική και αναπαράγεται βόρεια στην τούνδρα και την τάϊγκα, σε έλη και υγρά λιβάδια κοντά σε υγρότοπους.
Επιστημονικό όνομα: Calidris pugnax (Linnaeus, 1758) // συνώνυμο Philomachus pugnax (Linnaeus, 1758).
Όνομα κατά την ΕΟΕ: μαχητής
Ετυμολογία:
Calidris < καλίδρις & σκαλίδρις ==> ονόματα που χρησιμοποιεί ο Αριστοτέλης για μικρά πουλιά με γκρίζα χρώματα.
Philomachus < φίλος + μάχη = φιλόμαχος.
pugnax (λατιν.) = μαχητής, φιλόμαχος, επίμονος.

«Ἔτι σκαλίδρις· ἔστι δὲ τοῦτο τὸ ὄρνεον ποικιλίαν ἔχον, τὸ δ' ὅλον σποδοειδές.» (Αριστοτέλης) β


Δεν υπάρχουν σχόλια: