ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΠΛΟΚ

Δευτέρα 13 Ιουνίου 2011

Aythya nyroca βαλτόπαπια

Σχινιάς 03/01/2014

Η βαλτόπαπια περιλαμβάνεται στο «Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας» (2009) με τον χαρακτηρισμό τρωτό. Ο συνολικός πληθυσμός της βαλτόπαπιας στην Ελλάδα υπολογίζεται σε 130 - 250 ζευγάρια. Οι περισσότερες αναπαράγονται στον Αμβρακικό κόλπο (50 - 80 ζευγάρια).

Σχινιάς 05/06/2011