ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΠΛΟΚ

Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2014

Glaucopsyche alexis

Βαρνάβας 16/04/2008 Αττική

Η πεταλούδα με το ελληνικό όνομα Glaucopsyche alexis (Poda, 1761) προτιμά ζεστά και πλούσια λιβάδια. Πετάει από τον Απρίλιο μέχρι τον Ιούλιο. Φυτά-ξενιστές για τις προνύμφες της χρησιμοποιεί βίκους (Vicia)
Ετυμολογία:
Glaucopsyche < γλαυκός + ψυχή.
alexis < Άλεξις (394 - 288 π.Χ.), δραματικός ποιητής από τους Θουρίους της Κάτω Ιταλίας.


Πάρνηθα 13/04/2008