ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΠΛΟΚ

Τρίτη, 13 Μαΐου 2014

Ardeola ralloides κρυπτοτσικνιάς

Βραυρώνα 21/04/2013 Αττική

Ο κρυπτοτσικνιάς (Ardeola ralloides) περιλαμβάνεται στο «Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας» (2009) με τον χαρακτηρισμό τρωτό. Ο πληθυσμός του στην Ελλάδα υπολογίζεται στο 2,5% του ευρωπαϊκού. Ο αριθμός του κρυπτοτσικνιά στην Ελλάδα ήταν 2.200 ζευγάρια στην δεκαετία του 1970-80. Σήμερα ο πληθυσμός του υπολογίζεται σε 500 ζευγάρια με αρνητική τάση.
Δεν υπάρχουν σχόλια: