ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΠΛΟΚ

Δευτέρα, 13 Αυγούστου 2012

Parnassius apollo


 Οίτη 27/07/2008 mount Oiti

Η Parnassius apollo L. 1758 (Παρνάσσιος Απόλλωνας, θα μεταφράζαμε) είναι μια σπάνια πεταλούδα της ορεινής ζώνης στην Ευρώπη. Συνήθως εμφανίζεται πάνω από τα 1.000 μέτρα. Την βρίσκουμε Μάϊο με Σεπτέμβριο. Οι προνύμφες της τρέφονται με φυτά της οικογένειας Crassulaceae, κυρίως με Sedum και Sempervivum. Σε πολλές χώρες της Ευρώπης αυτό το γένος πεταλούδων έχει εξαφανιστεί ή βρίσκεται υπό εξαφάνιση. Γι' αυτό τον λόγο βρίσκεται στην Κόκκινη Λίστα Απειλούμενων Ζώων στο Παράρτημα ΙΙ της CITES. Στην χώρα μας η κατάσταση είναι καλύτερη και ίσως η πιο σοβαρή απειλή να είναι οι ξένοι συλλέκτες - κυνηγοί πεταλούδων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: