ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΠΛΟΚ

Κυριακή, 24 Μαρτίου 2013

Charadrius dubius + Tringa glareola

Charadrius dubius ποταμοσφυριχτής + Tringa glareola λασπότρυγγας
Σχινιάς, 23/03/2013

Δεν υπάρχουν σχόλια: