ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΠΛΟΚ

Κυριακή, 29 Ιουλίου 2012

Coenonympha pamphilus

Ελικώνας 04/05/2012

Η «Κοινή Νύμφη του Πάμφιλου» έχει ευρεία εξάπλωση σε Ευρώπη, Ασία και ΒΔ Αφρική. Σε νότιες περιοχές, όπως στην Ελλάδα, αναπαράγεται δύο και τρεις φορές σε μία περίοδο. Οι προνύμφες της τρέφονται με αγρωστώδη φυτά. Είναι δραστήρια από τον Μάιο μέχρι τον Οκτώβριο.
Επιστημονικό όνομα: Coenonympha pamphilus (L. 1758 )
Ετυμολογία:
Coenonympha < κοινή + νύμφη
pamphilus < Πάμφιλος (παν + φίλος), ζωγράφος του 4ου π.Χ. αιώνα από την Αμφίπολη, δάσκαλος του Απελλή.

Ωρωπός 30/04/2008
Δεν υπάρχουν σχόλια: